Alicja w krainie kwantów

Kojarzycie może taki wynalazek, jak telewizor kineskopowy?

fot. domena publiczna

Często przy jego uruchamianiu padało polecenie “zapal telewizor”, a równie dobrze mogłoby to być: “ognia!”. Zasada działania takiego telewizora jest banalnie prosta i ściśle związana prawami rządzącymi cząstkami, które posiadają ładunek elektryczny dodatni lub ujemny, w tym wypadku są to elektrony. Istotną częścią takiego telewizora jest tzw. “działo elektronowe” które, jak sama nazwa wskazuje, strzela elektronami uformowanymi w wąską wiązkę która pada w odpowiednie miejsce ekranu pobudzając go do świecenia. Jak przekonać taką wiązkę do padania w określone miejsca ekranu? Za pomocą pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez cewki, które uginają wiązkę we wskazanym kierunku. Wczesne telewizory tego typu były monochromatyczne, czyli po prostu “czarno-białe”. Późniejsze “kolorowe” posiadały nie jedno działo, ale trzy, których wiązki pobudzały odpowiednie miejsca ekranu do świecenia na czerwono, niebiesko lub zielono a z kombinacji tych barw można przecież uzyskać wszystkie inne.

Prawda, że to proste? Strzelamy z działa elektronami w ścianę, która się świeci przy trafieniu. Jeśli komuś przypomina to dziecięcą zabawę, to w pełni się zgadzam. Jeśli zaś kojarzycie zabawę w zderzanie rozpędzonych samochodzików, to powiem że fizycy bawią się w podobne rzeczy. Takim placem zabaw na którym zderza się rozpędzone obiekty, jest LHC czyli Wielki Zderzacz Hadronów. Tą nazwę zapewne słyszeli praktycznie wszyscy i pewnie wielu orientuje się że jest “Wielki” bo ma 27 kilometrów długości i jakieś 8 średnicy. Że “Zderzacz”, to dlatego, że zderza się tam cząstki nazywane hadronami. Już tłumaczę, co to kryje się pod tą niezbyt przyjemną dla ucha nazwą. Hadronami nazywamy wszystko to co składa się kwarków a więc bariony (proton, neutron i inne) i mezony (para kwark-antykwark np. piony).

Po co właściwie zderzać z sobą różne cząstki? Żeby je rozbić i zobaczyć z czego się składają. I tak jak dzieci taki i fizycy wiedzą, że im mocniej zderzać różne rzeczy z sobą, tym więcej będzie różnych odłamków. Tu przypominam że atomy rozbijamy od dawna choćby w elektrowniach atomowych, gdzie czerpiemy energię z rozpadu jąder uranu lub plutonu. Rozbicie atomu nie wymaga szczególnie dużo energii, jest to rząd kilkuset elektronowoltów (eV). Energie, w jakich zderzane są z sobą cząstki w LHC liczone są w teraelektronowoltach (TeV) czyli w bilionach elektronowoltów. Żeby uświadomić sobie, jaka to energia to odnieśmy to do sytuacji znanej z życia codziennego – jeśli w letni dzień uderzy w ciebie rozpędzony komar to jest jego energia jest mniej więcej tego rzędu. W przypadku zderzanych protonów cała taka energia zgromadzona jest w pojedynczym obiekcie podczas gdy w komarze takich obiektów jest trylion czyli 1018. Jak uzyskać taką energię dla pojedynczych protonów? Znów z pomocą przychodzi nam pole elektromagnetyczne. Na całej trasie jest umieszczona odpowiednia aparatura w postaci np. elektromagnesów, które dają protonom pożądane “kopniaki” przy każdym okrążeniu.

fot. Anna Pantelia/CERN

Jeśli przyjrzeć się dobrze, to okazuje się że ów zderzacz to w gruncie rzeczy rura o średnicy około 8 centymetrów umieszczona wewnątrz innej zawierającej resztę rzeczy, takich jak wcześniej wspomniane cewki, które odchylają rozpędzone wiązki protonów w odpowiednimi kierunku. Gdyby owa rurka była wypełniona powietrzem lub innym gazem, to nie uniknęlibyśmy zderzeń protonów z jego cząsteczkami. Dlatego też, jak łatwo się domyślić, ciśnienie wewnątrz rury jest bardzo niskie. Jak szybko poruszają się takie wiązki? Bardzo szybko, bo dystans 27 kilometrów tunelu pokonują 11 tysięcy razy na sekundę. Skoro ich ruchem da się manipulować za pomocą elektromagnesów to istnieje możliwość zderzenia wiązek wystrzelonych w dwóch różnych kierunkach. Zaznaczam, że chodzi o wiązki. Strzelanie pojedynczymi protonami nie ma większego sensu bo jak wyznaczyć punkt spotkania obiektom o rozmiarach rzędu bilionowych części metra? Stąd używa się wiązek liczących miliardy obiektów które zderzają się z sobą czołowo przy prędkościach rzędu 99.9999999% prędkości światła.

Zabawnym jest fakt, że do obserwacji zderzeń obiektów tak małych używa się detektorów, które wcale nie są małe. Na zdjęciu poniżej detektor ALICE który jest naprawdę wielki – waży ponad 10 000 ton przy wysokości 16 metrów.

fot. Antonia Saba/CERN

Właśnie przy pomocy takiej ogromnej “Alicji” podglądamy świat kwantów i powstających w takich zderzeniach cząstek. Tu od razu zaznaczam, że nie da się tego robić w czasie rzeczywistym. Nikt z nas nie potrafiłby obserwować milionów takich zderzeń na sekundę, te obiekty są po prostu zbyt małe. Stąd ALICE posiada w sobie mnóstwo czujników, które niczym aparaty “fotografują” każdą z takich kolizji. Jak do tej pory nie istnieją również komputery zdolne do analizy takiej ilości danych “w locie”, więc są one przez długie tygodnie filtrowane i analizowane przez superkomputery i naukowców w CERN i nie tylko w poszukiwaniu tych dotyczących tego co najciekawsze czyli zderzeń czołowych. ALICE to niejedyny detektor, pozostałe to np. TOTEM, MoEDAL czy ATLAS Nazwy tych eksperymentów to oczywiście akronimy o których pisała wcześniej @favoreq. Pod nazwą ALICE kryje się A Large Ion Collider Experiment czyli eksperyment z dużym zderzaczem jonów a taki ATLAS to A Toroidal LHC ApparatuS czyli toroidalna aparatura LHC. Pozostałe akronimy brzmią równie dziwacznie gdy je rozwinąć.

Zderzanie cząstek, aby zajrzeć do ich wnętrza i odnaleźć nowe, to niejedyny cel. Drugim z nich jest zaglądanie w przeszłość i to bardzo daleką przeszłość. Ogromna energia tych zderzeń odwzorowuje w tej niewielkiej skali warunki, jakie panowały w pierwszych chwilach istnienia wszechświata a więc można powiedzieć że akcelerator cząstek to nie tylko mikroskop, ale też forma teleskopu.

Właśnie takie zderzenia dały nam wiedzę, którą zawarliśmy w modelu standardowym o którym pisałem poprzednim razem. Sześć kwarków i sześć leptonów budujących materię i bozony przenoszące oddziaływania.

Tu warto podkreślić, że bozony odpowiedzialne za oddziaływanie słabe (W i Z) oraz bozon Higgsa odkryto właśnie dzięki eksperymentom prowadzonym w LHC. Czym jest samo oddziaływanie słabe oraz jaki ma z nim związek bozon Higgsa? O tym kolejnym razem.

(c) by Lucas Bergowsky
Jeśli chcesz wykorzystać ten tekst lub jego fragmenty, skontaktuj się z autorem
.

Model standardowy – krótkie podsumowanie

Jak do tej pory we wszystkich tekstach dotyczących mikroświata chciałem przekazać jedną rzecz – to, co zwykło się nazywać rzeczywistością ma bardzo prostą budowę i podlega prostym prawom. To, że widzimy, a kompas wskazuje północ, wynika z oddziaływania, które polega na wyemitowaniu lub pochłonięciu cząstki zwanej fotonem. Że istnieją siły, które potrafią przełamać moc elektromagnetyzmu i połączyć dwa protony w jądro i że wynika to z wyemitowania lub pochłonięcia czegoś, co nazywa się mezonem, a same kwarki, które tworzą cuda takie jak proton lub neutron posługują się cząstką zwaną gluonem. A to wszystko ma związek z jakimś kolorem, którego nie ma i zapachem, który wcale nie pachnie.

Strasznie dużo tych nazw, a większość kojarzy się z nudną, szkolną fizyką. Zbierzmy więc to, co już wiemy – i ustandaryzujmy 🙂

Model standardowy, grafikę wykonał Andrzej Barabasz

Prawda, że nie ma tego dużo? Sześć kwarków i sześć leptonów budujących znaną nam materię, z czego materię, z którą mamy kontakt najczęściej, budują kwarki górny i dolny oraz elektron. Każdy z kwarków oraz leptonów ma swoją antycząstkę.

Kwarki od leptonów odróżnia „cząstkowy” ładunek elektryczny i ładunek koloru. Nigdy nie występują samodzielnie, gdyż najprawdopodobniej mogą istnieć jedynie takie układy, których wypadkowy ładunek koloru będzie „biały”. Kombinacja trzech kwarków to barion. Protony i neutrony są barionami, w których każdy z kwarków przenosi inny kolor: czerwony, zielony lub niebieski. Po zmieszaniu dadzą one biały. Inną możliwością jest para kwark – antykwark, nazywana mezonem, w której kwark przenosi ładunek koloru, a antykwark antykoloru, np. antyniebieski, antyczerwony, antyzielony. Z braku obserwacji innych układów wysnuto powyższy wniosek co do neutralności ładunku kolorowego.

Leptony od kwarków różni to, że mogą istnieć samodzielnie. Oznacza to, że nie podlegają oddziaływaniu silnemu związanemu z ładunkiem koloru. Elektron, mion i taon przenoszą ujemny ładunek elektryczny, a ich antycząstki dodatni. Neutrina to bardzo tajemnicze cząstki, które trudno zaobserwować, nie przenoszą ładunku elektrycznego, a ich masy są bardzo niskie.

Rzymska cyfra pod każdą z kolumn oznacza generację bądź rodzinę, do której przynależy. Im wyższy numer, tym cząstka cięższa. Na tym poziomie dla wygody używamy jednostki nazywanej elektronowoltem. To tyle energii, ile potrzeba, aby elektron przeskoczył pomiędzy schodkami o wysokości 1V, czyli 1 eV = 1,602 177 33(49)·10−19 J. Żeby to jakoś odnieść do rzeczywistości, wyobraźcie sobie małego ptaszka o masie 100 g, poruszającego się z przyśpieszeniem 1m/s2. Energia, jakiej potrzeba, aby przebył 1 metr, to właśnie 1J. Sami widzicie, jak mała to ilość energii. Tu nasuwa się pytanie. Skoro elektronowolt jest jednostką energii, to dlaczego używamy jej w kontekście masy? Gdyż wzór E=mc2 jest prawdziwy! Każda masa to niejako ukryta w niej energia – i na odwrót. Stąd, jeśli przekształcić ten wzór tak, by opisywał masę, to uzyskamy m=E/c2 i jednostkę eV/c2.

Wszystkie cząstki z rodziny kwarków i leptonów są fermionami, tj. ich spin wynosi 1/2. Drugą rodzinę cząstek tworzą przenoszące oddziaływania bozony, których spin jest zawsze liczbą całkowitą.

Oddziaływanie elektromagnetyczne to domena fotonów, które nie posiadają ani masy, ani ładunku elektrycznego. Poruszają się zawsze z prędkością światła i mogą pokonywać ogromne dystanse. Ponieważ nie przenoszą ładunku, nie oddziałują same ze sobą, z czego wynika m.in ogromny dystans, który mogą przebyć. Oddziaływanie silne jest domeną bezmasowych gluonów, które, o ile nie przenoszą ładunku elektrycznego, to przenoszą ładunek koloru i dzięki temu mogą oddziaływać same ze sobą. Ponieważ nie mogą istnieć obiekty, których kolor byłby inny niż biały, to nie obserwujemy samotnych gluonów, ponieważ siła wynikająca z ładunku koloru rośnie zamiast maleć wraz z dystansem, to jest ono niezwykle silne, ale na małym, porównywalnym do rozmiaru jądra atomowego dystansie. Kwarki wymieniają się nimi tak szybko, że nie można powiedzieć, jaki kolor ma kwark w danym momencie. Jak wielka jest to moc, możemy sprawdzić, sumując masy dwóch kwarków górnych i jednego dolnego i porównując wynik do masy samego protonu, który tworzą, tj. około 938,272 MeV. Można bezpiecznie powiedzieć, że masa kwarków to ułamek tego, co wynika z tornada gluonów wymienianych pomiędzy kwarkami – E=mc2.

Jest jeszcze jedno oddziaływanie ujęte w tym modelu, nazywane słabym. Przenoszą je bozony W i Z. Jest ono bardzo dziwne i dzięki niemu wpadliśmy na ślad bozonu Higgsa. Chciałbym mu poświęcić kolejny wpis, gdyż dzięki temu łatwo zrozumiemy zjawisko radioaktywności i sam fenomen cząstki nazywanej „boską”.

(c) by Lucas Bergowsky
Jeśli chcesz wykorzystać ten tekst lub jego fragmenty, skontaktuj się z autorem.