Niezwykla Historia LSD

LSD – dwuetyloamid kwasu lizergowego. Substancja psychoaktywna, jedna z najsilniejszych (dozuje się ją w mikrogramach). Z jednej strony uważana za w jakimś sensie zabójczą, a z drugiej… być może nadzieja terapeutyczna. Niezwykła historia, być może także niezwykła przyszłość.
A pierwotnie LSD miał być lekiem działającym rozkurczowo na macicę w trakcie porodu.

  1. Niezwykła historia LSD – 1. Bicycle Day
  2. Niezwykła historia LSD – 2. Era bitników i hipisów
  3. Niezwykła historia LSD – 3.  LSD a wojsko