Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć – Cykl

Królestwo zwierząt interesuje nas szczególnie, bo sami do niego należymy. Kiedy powstały zwierzęta? Jakie były początki ich ewolucji? Czego dowiadujemy się z badań nad grupami reliktowymi, które zachowały cechy przodków sprzed ponad pół miliarda lat?

  1. Prolog
  2. Pierwsza wielka schizma w królestwie zwierząt
  3. Myxozoa, czyli ewolucja na biegu wstecznym
  4. Eksplozja kambryjska, której właściwie nie było
  5. Ediakar, czyli świat prototypów

Patrz też: Płaskowce, czyli zalety prostoty (autor: Łukasz Sobala)