Czy znacie język polski? − Cykl

Wszyscy potrafimy biegle używać języka ojczystego, ale czy znamy jego historię? Czy wiemy, skąd się wzięły struktury gramatyczne albo głoski, którymi się posługujemy? Jak bardzo język polski zmienił się przez setki lat?

1. Polszczyzna, jakiej nie znacie. Prawo Havlíka, czyli co ma piernik do Kiekrza
2. Polskie ogonki: ą i ę
3. Wzięłem i poszłem: krótki wykład o względności norm
4. Czy znacie język polski? (1): reguła Wackernagla
5. Czy znacie język polski? (2): niepożądane misie
6. Czy znacie język polski? (3): weń, doń i inne dziwne połączenia
7. Czy znacie język polski? (4): co zasię przedsięwziąć z nasięźrzałem
8. Czy znacie język polski? (5): co zacz i przecz się swarzy ni ocz
9. Zapomniane liczebniki (1): Federico Fellini, Półdziewięta
10. Zapomniane liczebniki (2): idąc samotrzeć, zyskujesz w trójnasób
11. Wziąść: jeszcze jeden krótki wykład o względności norm