Azot jako gaz życia, czyli co może dać symbioza.

Symbioza jest bardzo ważną, ale często niedocenianą siłą napędowych ewolucji. Pokażę na kilku przykładach, jak wiązanie azotu atmosferycznego − umiejętność dostępna tylko bakteriom i archeowcom − została wykorzystana przez organizmy, które nawiązały bliską współpracę z sinicami, jedną z grup bakterii.

1. Porosty
2. Rośliny i ich mali przyjaciele
3. I znów endosymbioza